K BEITEN

Compressiemiddelen

Garantie, Onderhoud & Klachtenprocedure

  • U krijgt 1 maand garantie op de pasvorm na levering van de steunkous. Om te voorkomen dat u er te laat achterkomt dat deze niet past, is het verstandig om deze zo snel mogelijk te gaan dragen na levering.
  • Indien de steunkous gebrekkig is, kan deze binnen de garantietermijn teruggegeven worden voor reparatie in de fabriek. 
  • U krijgt 3 maanden garantie op de therapeutische werking van de steunkous.
  • Normale slijtage en onzorgvuldig gebruik is geen reden voor reclamatie. Twijfelt u of uw schade onder garantie valt, neem dan contact op via de contact pagina.

Bij de levering van de steunkousen krijgt u een wasvoorschrift meegeleverd. Graag deze nauwkeurig volgen om de steunkous zo lang mogelijk goed te houden. 

Klachtenprocedure

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat ik uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van deze verstrekking heb besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.

Dit formulier legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking.

  1. Ten einde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoek ik  u het klachtenformulier in te vullen. Dit kunt u aan de medewerker opvragen. Dit kunt u vervolgens in bijgevoegde envelop retour sturen ter attentie van KBeiten. U krijgt uiterlijk binnen 5 werkdagen reactie van ons. Samen doen we er alles aan om de juiste oplossing te vinden.
  2. Mocht de klacht niet oplosbaar blijken dan kan het klachtenformulier op uw verzoek als klacht worden voorgelegd bij erisietsmisgegaan.nl. U kunt ook uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier op de site van erisietsmisgegaan.nl. Hier staat ook vermeld hoe de klacht verder afgehandeld wordt. 


Mijn bedrijf is een erkend lid van de SEMH* en is als zodanig aangesloten bij de SEMH.

link naar: Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen

 *De SEMH heeft tot doel het kwalificeren van leveranciers in de gezondheidszorg. Het bevorderen van het imago in de markt van onderhavige leveranciers en het bieden van waarborgen aan afnemers die gebruik maken van door leveranciers aangeboden diensten. Erkende leveranciers voldoen aan strenge eisen die uitmonden in kwalitatief hoogwaardige leveringen van hulpmiddelen.
U kunt de SEMH schriftelijk bereiken via: Postbus 526, 2400 AM, Alphen aan den Rijn.